Les ampolles sensorials ens ajuden a estimular els sentits i la curiositat dels més petits. És una font d’observació i exploració.
Si els infants ens ajuden a construir-les farem que desenvolupin la motricitat fina, la coordinació óculo-manual i l’adquisició de nou vocabulari anomenant els objectes i materials que posem dins.
En el cas dels més petits, que només manipularan aquestes ampolles farem que fomentin el control de moviments, la motricitat, la concentració i atenció.

Deixa un comentari