El Land Art o “art de la terra” va sorgir a la darreria dels anys seixanta, és un corrent que converteix la natura en material artístic.
Perquè l’art sigui beneficiós cal que els infants no siguin només consumidors d’imatges sinó creadors de les seves pròpies experiències.
El jardí de l’Esplai es converteix en un indret ple de recursos i possibilitats per a l’expressió plàstica.

Deixa un comentari