Les safates sensorials possibiliten manipular, experimentar i investigar amb diversitat d’elements i comporten, a la vegada, un plaer sensorial i un desenvolupament del raonament lògic-matemàtic a través de les relacions que s’estableixen entre els objectes.

Deixa un comentari